MA 3R COLECT

Str. Constructorului, nr. 3

Slatina, jud. Olt

Email: office@macolect.ro

SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

Reciclarea deșeurilor a devenit în România o adevarată industrie, stimulând dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și implicit dezvoltarea întregii economii. Activitatea de reciclare a deșeurilor oferă surse alternative de materii prime și contribuie la reducerea presiunii poluante a deșeurilor asupra mediului.

Utilizarea eficientă și sigură a resurselor globale din punct de vedere al efectului pe care îl au asupra mediului înconjurator contribuie la calitatea generală a vieții pe planeta noastră, atât pentru noi, dar mai ales pentru generațiile următoare. SC MA 3R COLECT SRL își aduce propria contribuție la conservarea energiei și protejarea mediului înconjurător prin reciclarea materialelor refolosibile și reintroducerea acestora în circuitul industrial.

Societatea MA 3R COLECT SRL îşi propune permanent două obiective:

- limitarea, eliminarea impactului negativ asupra mediului înconjurator ce ar putea rezulta din
  activitatea de colectare - valorificare deşeuri,
- protejarea resurselor naturale prin gestionarea adecvată a deşeurilor, prin creşterea ponderii
  deşeurilor reciclabile recuperate şi valorificate din totalul deşeurilor gestionate.

 

Grupul nostru deţine următoarele certificări:

Implementare şi menţinere sistem management de sănătate şi securitate a muncii OHSAS 18001:2007

Management Certification

Implementarea şi menţinerea unui sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2004

Management Certification

Implementarea şi menţinerea unui sistem al calităţii SR EN ISO 9001:2008

Management Certification

Autorizaţie de mediu nr. 30/22.02.2013, revizuită în data de 14.03.2013

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt

 

În ziua de astăzi deşeurile sunt din ce în ce mai complexe si necesită o procesare tot mai laborioasa pentru a extrage materialele utile pe care acestea le conţin. Pe de altă parte, deşeurile reprezintă o resursă limitată, astfel încât este necesar să se acţioneze cu tehnologii performante în vederea optimizării procesului de reciclare.

 

Din acest motiv societatea noastră investeşte permanent în utilaje si instalaţii moderne şi eficiente de reciclare, care corespund normelor europene de protecţie a mediului înconjurător.


Ținând cont de faptul că resursele naturale sunt limitate și se obțin cu costuri mari, producerea de oțel din deșeuri de fier vechi reduce simțitor poluarea mediului și favorizează economisirea de energie și materii prime. Unul din avantaje este că fierul vechi poate fi reutilizat de nenumărate ori, fără a se observa diferenţe majore în privința calității produsului finit. Fiecare a doua tonă de oțel produs în prezent la nivel mondial este fabricată din fier vechi. În timp ce la multe alte materiale refolosibile, prin reciclare se constată pierderi semnificative de calitate, din fier vechi se obțin întotdeauna produse de o calitate înaltă. Rezultă deci că fierul este un material 100% reciclabil. În consecință, cantități impresionante de minereu natural pot fi economisite, cu efecte pozitive asupra consumului de energie. Fierul vechi ca materie primă este mult mai ieftin decât cel obținut din minereu de fier, iar ca un beneficiu adițional pentru oțelari, substituirea minereului de fier cu conținut mare de sulf de către fierul vechi cu un conţinut mic de sulf, înseamnă reducerea potențialului de poluare a aerului cu până la 86% și a potențialului de poluare a apelor cu până la 76%.


Reciclarea materialelor contribuie la reducerea cantității de energie folosită în industrie, prin urmare se reduce emisia de gaze cu efect de seră și se previn schimbările de climă la nivel global. Acestea sunt în special cauzate de faptul că o mare parte din energia folosită în procesele industriale și transport implică arderea de combustibili fosili precum benzina, motorina și carbunii, acestea fiind cele mai importante surse de emisii în atmosferă de carbon și alte gaze poluante.


Conform statisticilor, prin reciclarea aluminiumului se economisește 95% din energia necesară pentru producerea de aluminiu nou, din minereu, reciclarea fierului și oțelului are ca rezultat o economie de 74%, reciclarea cuprului 85%, toate acestea făcându-se din materiale care altfel ar fi luat calea gropilor de gunoi.