MA 3R COLECT

Str. Constructorului, nr. 3

Slatina, jud. Olt

Email: office@macolect.ro

COLECTARE DESEURI

Înfiinţată în 2006, S.C. MA 3R COLECT S.R.L. cu sediul în Slatina, str. Constructorului, nr. 3, jud. Olt, înregistrată la ORC Olt cu nr. J28/149/2006 şi CUI RO 18412322, email: office@macolect.ro, este o societate cu capital privat integral românesc, una din cele mai importante societăţi de colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase din Oltenia.

 

• Profilul de activitate:

- Colectare deşeuri nepericuloase, cod CAEN 3811
- Colectare deşeuri periculoase, cod CAEN 3812
- Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3821
- Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, cod CAEN 3831
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate, cod CAEN 3832
- Lucrări de demolare a construcţiilor - cod CAEN 4311
- Alte lucrări speciale de construcţii - cod CAEN 4399
- Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al produselor derivate, cod CAEN 4671
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice, cod CAEN 4675
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare, cod CAEN 4676
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, cod CAEN 4677
- Transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN 4941
- Depozitări, cod CAEN 5210


Domeniul principal de activitate este colectarea și valorificarea fierului vechi, materialelor neferoase (cupru, aluminiu, alamă, plumb, etc.) şi a deşeurilor periculoase.


Dat fiind specificul activităţii desfăşurate, compania şi-a dezvoltat un portofoliu diversificat de clienţi. Creşterea ca număr a acestora se datorează atât poziţiei companiei pe piaţa locală, cât şi strategiei managementului societăţii, de dispersie cât mai mare a colaboratorilor şi de participare la cât mai multe licitaţii. Aceasta strategie oferă un confort şi o flexibilitate deosebită în activitatea desfăşurată. Cu majoritatea partenerilor sunt încheiate contracte ferme  pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii automate în cazul respectării prevederilor contractuale, referitoare la respectarea normelor de mediu şi onorarea preţului convenit.

 

Scopul nostru este să devenim cea mai competitivă firma de reciclare deşeuri.

 

Click aici pentru CERERE DE OFERTA - COLECTARE DESEURI !